Forskning bekräftar det vi sagt hela tiden

När en debatt om ett ämne nästan uteslutande handlar om två ståndpunkter i en fråga. Två olika åsikter. Hur ska en oberoende observatör kunna veta vad som är sant och vad som är påhittat eller kraftigt förvrängt.

Debatten om fildelning har länge varit precis så här. Konsumenterna/piraterna/vanliga människor har haft en åsikt och mediabolagens chefer och dess jurister har haft en annan. Debatten handlar om hårdare eller lättare lagstiftning mot den i nuläget olagliga fildelningen. Och den grupp människor debatten vill påverka är såklart den lagstiftande församligen, politikerna.

Maktfördelningen mellan konsumenterna och juristerna är kraftigt snedvriden. Grupp 1, som förvissa är fler till antalet, kan endast påverka genom demokratiska val av politikerna. Grupp 2 har ofta en "titel" som felaktigt ger den personen ett högre anseende. Det kan vara "Chef för musikbolaget XXX" eller "Antipiratbyråns chefsjurist". Medan de vanliga människorna på den andra sidan inte har någon titel att vifta med. Då och då sitter det någon artist och debatterar men det ger inte samma tyngd som t.ex. jurist-titeln ger.

Det som har ändrats på senare år är att fler och fler "titlar" har satt sig på vår sida av debatt-bordet. Det ger trovärdighet och tyngd i debatten. Något som ger ännu mer tyngd är såklart fristående och opartisk forskning.

Aftonbladet och DN skriver idag om att en nypublicerad rapport i stort ställer sig bakom den tes vi haft hela tiden: "Olaglig fildelning dödar inte musikbranschen och den slår inte mot artister". Den ger bara en annan maktfördelning vilket de stora mediabolagen såklart inte vill se. Dom skyddar sina intressen helt enkelt.

Men deras metod är oerhört låg. De sitter och snyftar om den ensamma stackars artisten som tvingas leva på hårdbröd och mjölk och kallar olaglig fildelning för stöld. Dom har också varit framgångsrika i sitt arbete och tvingat fram lagstiftning som är teknikfientlig och minskat friheten på internet.

Förhoppningsvis kommer debatten nu ändra tyngdpunkt från deras sida till våran. Med fler forskningsprojekt och människor på tunga poster i ryggen kommer lagstiftarna byta åsikt. Dom vill nämligen skydda sina intressen också, nämligen våran röst i riksdagsvalet.

Tyvärr så är det ofta just prat och lite verkstad från de etablerade politikerna. Med Piratpartiet i riksdagen finns en mycket större möjlighet att påverka lagstiftningen, speciellt om PP hamnar i vågmästarställning.

RSS 2.0